Gayrimenkul alım satımlarında taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda Tapu Genel Müdürlüğüne verilen belgeler de değişiklik gösteriyor.

  • Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi olması gereklidir. Bağlı bulunulan sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınan yetki belgesi, işlemin yapıldığı yılın tarihini taşımalıdır.
  • Gayrimenkul alım satımlarında taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda Tapu Genel Müdürlüğüne verilen belgeler de değişiklik gösteriyor.
  • Vergi levhasının aslı ve bir adet örneği
  • Şirket yetkilisinin imza sirküleri
  • Belediyeden alınan harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı
  • Şirket adına satış vekaletname ile gerçekleşecekse vekaletnamenin aslı getirilmelidir.